Duben 2009

photka:D

30. dubna 2009 v 16:33 | *Pájushkaa* |  My World
Taak...sem si tupirovala vlásky :D ...a jak to dopadlo?...zajímawě noo:D photka ↓


nejkrásnější

30. dubna 2009 v 16:29 | *Pájushkaa* |  ?LOWE?
Miluju te pict...


jeste jedny citátky anglický ;)

29. dubna 2009 v 15:33 | *Pajushkaa* |  ?LOWE?
All my life I´ve been looking for someone like you...
(Celý život jsem hledala někoho jako jsi ty...)

There´s only one thing I can´t live without: YOU
(Je jediná věc, bez které nedokážu žít: TY)
My world was black and white until the day you walked trough my door and into my HEART.
(Můj svět byl černý a bílý do dne kdy jsi vstoupil do mých dveřím a pronikl do mého srdce.)
There is always this one boy and no matter what he does you just can´t stop loving him.
(Vždycky tu bude ten jeden kluk a nezáleží, co udělá, ty ho prostě nedokážes přestat milovat.)

I don´t want to be your whole life, just your favourite part.
(Nechci být celý tvůj život, jen tvoje nejoblíbenější část.)

If I had choose between loving you and breathing...I would use my last breath to say I love you...
(Kdybych si měla vybrat mezi dýcháním a milováním tě....použila bych svůj poslední dech abych řekla miluju tě)

Somewhere between our laughs, long talks, stupid little fights and all our jokes, I fell in love...
(Někde mezi našimi úsměvy, dlouhým povídáním, hloupými hádkami a našimi vtipy, jsem se zamilovala)

I look at my keyboard and I see that U and I are always together.
(Dívám se na svou klávesnici a vidím, že TY(U) a JÁ(I) jsme vždy spolu.)

Can I be the reason for the smile on your face???
(Můžu být důvod k úsměvu na tvé tváři???)

I close my eyes and all I see is YOU.
(Zavřu oči a jediné co vidím jsi ty.)
I don´t want to dream of you...I want to be with you
(Nechci o tobě snít...chci být s tebou)

You thing I´m so tough, but I just never let you see me cry-
(Myslíš, že sem tak silná, ale já tě jen nenechám vidět mě plakat-)

I don´t think he will ever realize how bad he broke my heart.
(Nemyslím, že si kdy uvědomí jak hrozně mi zlomil srdce.)

You found me when no one else was looking.
(Ty jsi mě našel, když se nikdo jiný nedíval)

I don´t think you realize how easily you make me smile.
(Nemyslím, že si uvědomíš, jak lehce mě rozesměješ.)

You asked what was wrong and I smiled and said nothing...then I turned around and whispered everything
(Zeptal ses mě co bylo špatně, usmála jsem se a řekla NIC....poté jsem se otočila a zašeptala VŠECHNO)

If I could do anything It would be to kiss you in the middle of the street on the rainiest day of the year
(Kdybych mohla udělat cokoliv, políbila bych tě uprostřed ulice v nejdeštivějším dni roku)

I guess I´m fool for thinking that you´re thinking of me
(Asi jsem blázen když myslím, že o mně přemýšlíš)
Don´t say you love me, unless you mean it, cause I might do something stupid, like believe it!
(Neříkej, že mě miluješ, dokud si to nemyslíš, protože bych mohla udělat něco hloupého...třeba tomu uvěřit!)
You hurt me so much,when all I ever did was LOVE YOU!
(Tolik jsi mi ublížil, přitom jediné co jsem udělala je, že tě miluju)
You say you can´t stay to see me get hurt, so do you close your eyes when you hurt me?
(Říkáš, že se nemůžeš dívat jak jsem ublížená, takže zavřeš oči až mi ublížíš?)
Love is like heaven, but it can hurt like hell.
(Láska je jako nebe, ale může ublížit jako peklo.)
Nothing is more painfull, then realizing that he meant everything to you and you meant nothing to him.
(Nic není bolestivější než poznání, že on pro tebe znamená vše a ty pro něj nic.)
I don´t remember the last time my smile was true, all I know is it was when I was still with you....
(Nepamatuju si, kdy naposled byl můj úsměv upřímný, jediné co vím je, že to bylo, když jsem ještě byla s tebou...)
I´ve tried to forget you million times, but I still have a dreams that some day you´ll be mine.
(Pokoušela jsem se na tebe zapomenout milionkrát, ale pořád mám sny, že jednoho dne budeš můj.)
Some day you´ll cry for me like I cried for you. Some day you´ll miss me like I missed you.Some day you´ll need me like I needed you. Some day you´ll love me but I won't love you!
(Jednoho dne pro mě budeš plakat jako já plakala pro tebe. Jednoho dne ti budu scházet tak jako jsi ty scházel mně. Jednoho dne mě budeš potřebovat jako já jsem potřebovala tebe, jednoho dne mě budeš milovat, ale já tebe ne!)
The day we met, angels whispered...´´Perfect´´
(V den, kdy jsme se potkali andělé zašeptali...´Perfektní´´)
Love is when you don´t want to sleep, because reality is better then dreams.
(Láska je, když nechceš spát, protože realita je lepší než sny.)
If the only possible way for us to be together is in my dreams, then let me sleep forever.
(Jestli jediná možnost jak být spolu je v mých snech.. potom mě nech spát navždy.)
Real love stories never have happy endings, because real love stories never end.
(Opravdové lásky nikdy nemají šťastný konec, protože opravdové lásky nikdy nekončí.)
Hearts are often broken by words left unspoken.
(Srdce jsou nejčastěji zlomena slovy, jež nejsou řečeny.)
You´re the one who completely takes my breath away.
(Ty jsi ten, kdo mi úplně vyráží dech.)
How does it feel, to know you´re everything I want?
(Jaký to je pocit vědět, že jsi všechno po čem toužím?)

paramore-crush crush crush

29. dubna 2009 v 15:33 | *Pájushkaa* |  ♫Videa♫
Crush Crush Crush...nevíííct toto ;)


next citátky :-*

28. dubna 2009 v 19:47 | *Pájushkaa* |  ?LOWE?
Ten, kdo žije osaměle, se musí sám k sobě chovat slušně a s dávkou hrdosti, nechce-li klesnout v očích toho posledního člověka, který mu zbyl, totiž v očích sebe sama. // Eduard Petiška

_______________________________________________________________________________

mix:-*

26. dubna 2009 v 11:36 | *Pájushkaa* |  ♀Picture♀

aloha from hell-walk away :-*

26. dubna 2009 v 11:28 | *Pájushkaa* |  ♫Videa♫
Krásná , dokonalá , bezkonkurenční...slabý slova ana tento song


miley cyrus- nobody´s perfect

23. dubna 2009 v 17:45 | *Pájushkaa* |  ♫Videa♫
Tak toto se me ze zacatku vubec nelibilo ae ted hafo...hlavne ten refrén:)


sheep :-D

23. dubna 2009 v 17:43 | *Pájushkaa* |  ♀Picture♀
nejvíc totok ;)


slavkov ;)

23. dubna 2009 v 17:42 | *Pájushkaa* |  My World

Ahojtéé....normálně už mě přijali:D...do slavkova na hotelovku:)...megaa :)...sem úplně happy...sem tam jela rano a pak jeste odpoledne s makcou :D Tu taky vzali...gratuluju marki:):-*...sem ted dojela dom a zistila sem ze na obchodce brali 60 a ja sem byla 61 :D...ae stejne bych tam nesla ;) a burka byl 62:D pech :D...no nic zase konicm pac sem tu jenom na chvilku:) tak se mejte a doufam ze to vsem deváťákům vyjde :) tak papa:-*

zarach ...

21. dubna 2009 v 22:10 | *Pájushkaa* |  My World

Ahojte...tak a je to vsecko v pici :(... dneska byl rodicak a mam zaracha:(hlavne na komp...takze fakt sqěly no:(...takze na icq asi nebudu moct byvat:(...v hajzlu fakt....to nepreziju bez icq:-D
no nic uz koncim ;)...mejte se krásne papa:-*...jo a eSBéčka...nic tu ted asi moc nebude kuli tomu zarachovi takze sry...papa:-*

zivot studenta:D

20. dubna 2009 v 14:43 | *Pájushkaa* |  ►Funny
Každý nový ročník či semestr...


Po prvním týdnu...Po druhém týdnuPřed zkouškovým obdobím..Při zkouškách...Po žkouškách...


Před bakalářem/státnicemiPo obdržaní témat (co všechno mají obsahovat)


7 dní před bakalářem/státnicemi6 dní před...


5 dní před....4 dni před...


3 dni před...


2 dni před..


1 deň před...


Noc před..1 hodina před bakalářskou/státnicemi...


Při zkouškách..


Po opuštění mistnoti kde zkoušky probíhali..Po zkouškách,při prázdninách..

Zdroj :

citátek:-*

17. dubna 2009 v 17:12 | *Pájushkaa* |  ?LOWE?
Směj se, kdy můžeš. Omlouvej se, když bys měl a nech plavat věci, které nemůžeš změnit. Miluj hluboce a odpouštěj rychle. A nebuď smutný, protože život je na to moc krátký!! Lidé se mění a věci se kazí, ale vždycky si pamatuj - život jde dál!!

nejdokonalejší :-*

17. dubna 2009 v 17:08 | *Pájushkaa* |  ?LOWE?
I can be only myself.. ..sorry if that is hell for you. ---> Mohu být jen sama sebou.. .. promiň jestli je to pro tebe peklo.

Wish I could a better person. ---> Přála bych si být lepším člověkem.

If loving you was wrong, I don't want to be right. ---> Jestlo to, že jsem tě milovala bylo špatné, potom nechci dělat správné věci.

I only wear black, until they make somethink darker. ---> Nosím pouze černou, dokud nevymyslí něco temějšího.

I hid my feeling behind a smile. ---> Skrývám svůj pocit za úsměv.

Wish I was as invisible as you make me fell. ---> Přála bych si být tak neviditelná, jak se kvůli tobě cítím.

Boys break hearts, so why don't girls break their necks? ---> Kluci lámou srdce, tak proč jim holky nezlomí krky?

You ask me what is wrong and I said nothink, then I turned around and whisper everythink. ---> Zeptal se mě co je špatně, já řekla nic, potom jsem se otočila a zašeptala vše.

I have fallen down, from heaven. ---> Spadla sjem dolů, z nebe.

That you konw my name, doesn't mean that you know me. ---> To, že znáš mé jméno neznamená, že znáš mě.

Where can you run to escape from yourself? ---> Kam máš běžet, abys utekl sám sobě?
You can run, but you can't hide.. ---> Můžeš běžet, ale neschováš se..

Sometimes, the person who you fall for, isn't ready to catch you.. ---> Někdy, člověk kvůli kterému padáš není připraven tě chytit..

Why does free love cost so much? ---> Proč láska zadarmo stojí tolik?

Just beacuse I don't care doesn't mean that I don't understand. ---> To, že mě to nezajímá, neznamená, že tomu nerozumím.

Maybe, when he broke my heart, he forgot that I could feel.. ---> Možná, že když mi zlomil srdce, zapomněl, že mám city..

You can't kill what you didn't create. ---> Nemůžeš zabít, to co jsi nevytvořil.

Fallen angel go to the hell. ---> Padlí andělé jdou do pekla.

Just beacuse I'm not crying doesn't mean that I'm ok. ---> To, že nepláču ještě neznamená, že jsem v pořádku.

I hurt myself, so you can't. ---> Zranila sjem se sama, takže ty už nemůžeš.

Never again will my tears fall for you. ---> Nikdy více pro tebe neuroním slzy.

Sorry, I can't be perfect. ---> Promiň, ale já nemůžu být perfektní.

auto:D

17. dubna 2009 v 17:04 | *Pájushkaa* |  ►Funny
Taky dost drsný :-D

nápisy na dvere :-P

17. dubna 2009 v 16:55 | *Pájushkaa* |  ►Funny
--Udržování nepořádku je časově mnohem úspornější než udržování pořádku v pořádku .
--Každý pořádek vzniká z nepořádku a je nestabilní.
--Pořádek zneklidňuje , protože je v něm neustále potenciální nepořádek .
--Nepořádek uklidňuje a dává pocit uspokojení , protože je v něm potenciální pořádek , který si lze bez vynaložení jakékoli fyzické práce kdykoli představit .
--Nepořádek je věčný , životaschopný a je přístupný změnám .

ken´s song :-P

13. dubna 2009 v 11:39 | *Pájushkaa* |  ♫Videa♫
andyn.blog.cz → tam som to našla....taky drsnný :D


zajíci:-P

13. dubna 2009 v 11:37 | *Pájushkaa* |  ►Funny
Týý woléé :D....tak u teho sem chytla hafo záchwat:D

Obrázky a Animace


andyn.blog.cz

citátky :(:-*

13. dubna 2009 v 11:33 | *Pájushkaa* |  ?LOWE?
Ten kdo zavinil tvuj plac neni hoden tvych slz!

Láska není jen pocit , že tě má nekdo rád , ale i strach , že tě opustí...

MILUJ , TRP A ODPOUŠTĚJ !

Láska bolí jen toho , kdo opravdu miluje...!

Nikdo nesetře slzy líp , než ruka toho , kdo je způsobil....

Jestliže člověk miluje příliš , těžko pozná když ten druhý nemiluje vůbec...

básnička naša:D

13. dubna 2009 v 11:24 | *Pájushkaa* |  My World
Táákže včera sme MOičkou a MIchalkou skládali básničku :D...akorát to nemá cenzuru:D

Ze začátku chci poprosit tebe,
nech si tyto verše jen pro sebe!!!!!!!!!
Bylo je a bude na těhle verších pravdy trochu,
věnujme se problematice letoňských ,,hochů".
Tak třeba:
Dušan se nalil fest,
stihne ho za to krutý trest.
Jana už na něj číhá,
je to na něj velká tíha.
Gábl se bojí že to zas přežene,
a Hrubá ho na dědině dožene.
Někdo s někým na dědinu chodí,
jiný zas potají rukou doma honí.
Havran a gapa trochu pijí,
to je tím že stavbou žijí.
Juzovi parkrát nervy ujeli,
šak co...stává se to jenom v neděli.
Turbo sice dost piv snese,
hůř se potom domů nese.
No a co ten,
co je prej zrozen pro potěchu žen.(HAHA)
Plátno nové tady mají,
na fotbal se však nedívají,
porno na něm promítají.
Je to skoro jako živý,
všichni tady na to civý.
Kostel už 8 odbíjí,
kysla stále popíjí, (Roman)
asi zapoměl koho si vzal,
nebo proto se dnes tak ožral??
Hřiště plný krtků je,
Lojza ten je zabije.
Béďa skoro bezproblémový muž,
za jeho přezdívku by na tebe vzal nůž. (Beďa - ta piča)
Drby to v hospodě jede,
podle nich každej s každým jebe.
Zemánek svou pověst zvládá,
ale děti neovládá.
Známej POKERMAN je dráp,
někdy by možná vyhrál rád.
Na Machanca nic špatnýho,
poslal by na nás ptáka svýho.
Někdy bych se ráda dozvěděla,
proč so každé večer nalití jak děla.
I když to jejich zdraví očividně škodí,
lidi se pak čarlikovejma zvratkama brodí.
Teď už bude konec...fakt nevím co mám psát
už teď se bojím někomu to přečíst dát.
Tak jen doufám že si tyhle verše hodláš sebou do hrobu vzít,
jestli ne tak by nás chtěli fotbalisti zbít.